Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

Rada Rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

Przewodnicząca RR: Monika Skibińska (dziecko w VII b)
Zastępca RR:
Sekretarz RR: Magdalena Gołębiowska (dziecko w VII a)
Członek RR:WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Aby nasza praca z powierzonymi nam przez Rodziców dziećmi była jak najbardziej skuteczna – zależy nam na tym, by być z Rodzicami w kontakcie, spotykać się, by omawiać sprawy ważne – bo dotyczące dzieci. W tym celu proponujemy spotkania w szkole na dzień przed każdym zebraniem z rodzicami lub "drzwiami otwartymi". O każdym spotkaniu będziemy Państwu przypominać.
Zachęcamy do współpracy ze szkołą poprzez zaangażowanie się w działalność Rady Rodziców. Chcemy, by Rada była organem opiniotwórczym, mającym rzeczywisty wpływ na charakter szkoły, jej funkcjonowanie. Wszak Rodzice winni mieć wpływ na miejsce, do którego wysyłają swe pociechy na wiele godzin dziennie, i któremu powierzyli odpowiedzialność za ich edukację.
Rada Rodziców SP18 uczestniczy w organizacji wielu szkolnych przedsięwzięć: np. Festyn Rodzinny, różne imprezy klasowe i szkolne. Opiniuje pracę nauczycieli uczestniczących w procesie awansu, wyraża opinię Rodziców o Szkolnym Programie Wychowania i Profilaktyki i opiniuje ważne dla funkcjonowania szkoły sprawy. To także forum, na którym wyrazić można swe oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników.

Informacja Rady Rodziców przy SP 18 we Włocławku
Informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 składka opłat na Radę Rodziców wynosi 25 zł na jedno dziecko w szkole, a za drugie 15 zł. Zwracamy się do wszystkich rodziców z prośbą o dokonywanie wpłat. Składki można wpłacać w sekretariacie szkoły i u skarbników klasowych lub przelewem na rachunek bankowy:
KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI BANK SPÓŁDZ. WŁOCŁAWEK 91 9550 0003 3017 0081 8256 0001
z dopiskiem w tytule przelewu imienia i nazwiska, podanie klasy, do której uczęszcza dziecko

Rada Rodziców zaprasza wszystkich rodziców do współpracy – działań na rzecz uczniów szkoły.

Prezydium Rady Rodziców