Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

 

Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2016/2017

Klasy I – III

Rodzaj zespołu

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

Termin

Zespół   dydaktyczno-wyrównawczy  kl. II

Mariola Lebiedzińska

Wtorek 11.40 – 12.25

Czwartek 12.40 – 13.25

Zajęcia logopedyczne

Marzena Tarczyńska

 

Wtorek 7.45 – 8.45

Wtorek 13.25 – 14.25


Klasy IV – VI

Rodzaj zespołu

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

Termin

Zespół  wyrównawczy

 z  j. angielskiego klas IV, V

Anita Bukrewicz

Wtorek 13.30 - 14.15

Zespół  wyrównawczy

 z  j. angielskiego klas VI

Sylwia Małecka

Piątek 12.40 – 13.25

 

Grupa

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Termin zajęć

I

Aneta  Sobczak

Wtorek 13.30 – 14.30

 II

Ewa Kozłowska

Czwartek 12.40 – 13.40

 III

Agnieszka Włodarska

Wtorek 13.30 – 14.30

IV

Sylwia Małecka

Środa 13.30 – 14.30

V

Hanna Przybył

Poniedziałek 12.40 – 13.40

VI

Jolanta Brodzińska

Czwartek 14.15 – 15.15

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Grupa

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin zajęć

 I

Małgorzata Sikorska

Czwartek 12.40 – 13.40

II

Iwona Pałucka

Poniedziałek 12.40 – 13.40

 III

Renata Przybysz

Poniedziałek 12.40 – 13.40

IV

Małgorzata Zielińska

Poniedziałek 13.30 – 14.30

 V

Dorota Serafin

Poniedziałek 14.15 – 15.15

 VI

Beata Łukasiak

Poniedziałek 7.45 – 8.45

VII

Anita Bukrewicz

Poniedziałek 13.30 – 14.30

VIII

Agnieszka Orłowska

Piątek 7.45 – 8.45

IX

Beata Kozińska

Poniedziałek 13.15 – 14.15

 

Zajęcia rewalidacyjne

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Termin zajęć

Renata Przybysz

Wtorek 13.30 – 14.30    Czwartek 13.30 – 14.30

Dorota Serafin

Wtorek 13.30 – 14.30    Czwartek 13.330 – 14.30

Iwona Pałucka

Środa 12.40 -13.40        Piątek 12.40 -13.40

Beata Kozińska

Poniedziałek 11.40 - 12.40    Czwartek  11.30 - 12.30 

Małgorzata Sikorska

Poniedziałek 13.15 –14.15    Czwartek 13.45 – 14.45

Beata Łukasiak

Wtorek 7.45 – 8.45     Czwartek 7.45 – 8.45

Agnieszka Orłowska

Wtorek 7.50 – 8.50     Środa 11.40 – 12.40

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Termin zajęć

Marzena Sudomir 

Wtorek 14.20 – 15.20