Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Nauczanie zdalne
Egzamin ósmoklasisty 2020
RODO
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Publikacje nauczycieli
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Galeria zdjęć 2018/2019
Galeria zdjęć 2019/2020
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Materiały dla uczniów i rodziców do nauki w domu
DzwonkiW roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowejnr 18 we Włocławkuw sytuacji przejścia na system nauczania hybrydowego lub zdalnego uczniowie i nauczyciele będą korzystać z platformy Teams.

Aplikację Teams można pobrać na urządzenie (laptop, smartfon, tablet) ze strony:
kliknij i pobierz
lub korzystać on-line ze strony: office.com


Loginy i hasła do pierwszego logowania uczniów znajdują się w dzienniku elektronicznym w module: "Uczeń NOWOŚĆ! – Dostęp do Office 365".
UWAGA!
Podczas pierwszego logowania będzie wymuszona zmiana hasła użytkownika, hasło trzeba bezwzględnie zapamiętać/zapisać i nikomu nie udostępniać.PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18
WE WŁOCŁAWKU ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

 • Procedury i harmonogram zwrotu książek oraz podręczników do biblioteki szkolnej - otwórz

 • Konsultacje dla uczniów klas IV - VIII - dyżury nauczycieli - otwórz

 • Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 na terenie
  Szkoły Podstawowej nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku -
  otwórz

 • Procedura w sprawie organizacji sposobu działalności Szkoły Podstawowej nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego
  we Włocławku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek z wykorzystaniem metod i technik
  na odległość -
  otwórz

 • Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się covid- 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji oraz korzystania z biblioteki - otwórz

 • Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości
  i umiejętności oraz warunki sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny -
  otwórz

 • Aneks do szkolnego systemu oceniania zachowania - otwórz