Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

 

 

 

 

 Kalendarium – rok szkolny 2018/2019

 

3 września 2018r – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

13 września 2018 – zebrania z rodzicami

14 października 2018 – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

17 października 2018 – Drzwi otwarte

01 listopada 2018 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 listopada 2018 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 listopada 2018 – zebrania z rodzicami

07 grudnia 2018 – wystawienie ocen proponowanych – śródrocznych

11 grudnia 2018 – drzwi otwarte – poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych klasyfikacji śródrocznej i pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019 – zimowa przerwa świąteczna

– 06 stycznia 2019 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

07 stycznia 2019 – wystawienie ocen półrocznych

14 - 27 stycznia 2019 – Ferie zimowe

31 stycznia 2019 – zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza

31 stycznia 2019 – zakończenie I półrocza

27 lutego 2019 – zebrania z rodzicami

27 marca 2019 – zebrania z rodzicami

15, 16, 17 kwietnia 2019 – egzaminy klas ósmych

18 - 23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna

01 maja 2019 – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

03 maja 2019 – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15 maja 2019 – wystawienie proponowanych ocen rocznych

16 maja 2019 – zebrania z rodzicami – poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych na koniec roku oraz pisemna informacja o grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów

07 czerwca 2019 – wystawienie ocen rocznych

11 czerwca 2019 – zebrania z rodzicami – informacja o wystawionych ocenach rocznych

20 czerwca 2019 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 – zakończenie roku szkolnego 2018/2019

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 - wakacje

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 31.10.2018r.; 02.11.2018r.; 02.05.2019r.; 15,16,17.04.2019r. oraz 2 dni rekolekcji.