Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

 

 

 

 

 Kalendarium – rok szkolny 2019/2020

 

2 września 2019r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

11 września 2019r. – Zebrania z rodzicami

14 października 2019r. – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

29 października 2019r. – Zebrania z rodzicami

31 października 2019r. – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2019r. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 listopada 2019r. – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9 grudnia 2019r. – wystawienie ocen proponowanych – śródrocznych

11 grudnia 2019r. – Zebrania z rodzicami – poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych klasyfikacji śródrocznej i pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

23 grudnia 2019r. – 1 stycznia 2020r. – Zimowa przerwa świąteczna

2,3 stycznia 2020r. – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 stycznia 2020r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9 stycznia 2020r. – Wystawienie ocen półrocznych

23 stycznia 2020r. – Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza

27 stycznia - 9 lutego 2020r. – Ferie zimowe

31 marca 2020r. – Zebrania z rodzicami

9 - 14 kwietnia 2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23 kwietnia 2020r. – Egzaminy klas ósmych

1 maja 2020r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 maja 2020r. – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15 maja 2020r. – Wystawienie proponowanych ocen rocznych

19 maja 2020r. – Zebrania z rodzicami – poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych na koniec roku oraz pisemna informacja o grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów

9 czerwca 2020r. – Wystawienie ocen rocznych

11 czerwca 2020r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 czerwca 2020r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwca 2020r. – Zebrania z rodzicami – informacja o wystawionych ocenach rocznych

26 czerwca 2020r. – Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca – 31 sierpnia 2020r. - Wakacje