Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

 

 

 

 

 Kalendarium – rok szkolny 2017/2018

 

4 września 2017r – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

13 września 2017 – zebrania z rodzicami

24 października 2017 – drzwi otwarte

1 listopada 2017 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 listopada 2017 – zebrania z rodzicami

15 grudnia 2017 – wystawienie ocen proponowanych – śródrocznych

18 grudnia 2017 – drzwi otwarte – poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych klasyfikacji śródrocznej i pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018 – zimowa przerwa świąteczna

15 stycznia 2018 – wystawienie ocen półrocznych

31 stycznia 2018 – zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza

31 stycznia 2018 – zakończenie I półrocza

12 – 25 lutego 2018 – ferie zimowe

27 marca 2018 – zebrania z rodzicami

29 marca – 3 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2018 – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 maja 2018 – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 maja 2018 – wystawienie proponowanych ocen rocznych

15 maja 2018 – zebrania z rodzicami – poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych na koniec roku oraz pisemna informacja o grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów

31 maja 2018 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

8 czerwca 2018 – wystawienie ocen rocznych

11 czerwca 2018 – zebrania z rodzicami – informacja o wystawionych ocenach rocznych

22 czerwca 2018 – zakończenie roku szkolnego 2017/2018

25 czerwca – 31 sierpnia 2018 - wakacje