Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osiągnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oświaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorząd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
Dzwonki

MISJA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. 1. Batalionu Morskiego we Włocławku, ul. Hutnicza 5/7 - istnieje od 1 września 1969 r. Zajmuje się edukacją dzieci z najbliższego naszego środowiska - dzielnicy "Zazamcze" - przy ścisłej współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Celem naszym jest stworzenie szkoły przyjaznej, której absolwent będzie świadomym, mądrym, odpowiedzialnym, tolerancyjnym i wrażliwym obywatelem świata. Nasze zamierzenia będziemy realizować stosując jasno określone zadania, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. W pracy kierujemy się wartościami ogólnoludzkimi, które będą drogowskazem w życiu naszych uczniów. Uwrażliwiamy na piękno przyrody oraz kształtujemy postawy twórcze. Odwołujemy się do tradycji i bogatej historii naszej szkoły. Pomaga nam w tym ciągłe doskonalenie się, otwartość na drugiego człowieka i znajomość potrzeb naszych klientów.Z KART HISTORII

    Szkoła rozpoczęła swą działalność  01.09.1969r. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 12.03.1970r. Naukę w szkole podjęło 631 uczniów w 18 oddziałach. Dyrektorem placówki został Józef Jankowski. Funkcję dyrektora sprawował do roku 1980.

Kolejnymi osobami sprawującym funkcję dyrektora szkoły w następnych latach byli:
    - 1980 -1984 - Hanna Banasiak,
    - 1984 - 2004 - Krystyna Niemira,
    - 2004 - 2009 - Ewa Rykowska,
    - 2009 - obecnie - Monika Manke-Durma,

    26.10.1973r. nadano szkole imię 1 Batalionu Morskiego. Dzień 26 października obrano jako Dzień Patrona Szkoły.

    18.04.1974r. przekazano Szkole i Szczepowi Harcerskiemu dwa sztandary.

    7.04.1990r. obchodzono uroczyście jubileusz XX-lecia Szkoły.

    9.09.1997r. oddano do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego dla rowerzystów i motocyklistów, które znajduje się obok boiska szkolnego.


SZTANDAR SZKOŁY
HYMN SZKOŁY

Autorami hymnu szkolnego są: Konrad Pelc- muzyka, Krystyna Andrzejewska- słowa

I. Pierwszy Batalion Morski
to patron nasz już od lat,
uczniowie dobrze znają
jego bojowy szlak.

II. Tak jak polski marynarz
rozsławia Polskę w świecie,
tak drugiej takiej szkoły
jak nasza nie znajdziecie.

III. Po wielu wspólnych latach
śmiało absolwent powie,
zdobyłem tu podstawę
mojej wiedzy w głowie

IV. Każdy jest dumny ze szkoły
i dumny, że się w niej uczy,
a gdy już musi odejść
myślami tutaj powróci.