Strona główna
O szkole
Dokumenty szkolne-BIP
Kontakt
Historia i tradycje
Pracownicy szkoły
Dla nauczycieli
Osišgnięcia
Z życia szkoły
Biblioteka szkolna
Œwietlica szkolna
Stołówka szkolna
Pedagog
Logopeda
Reforma oœwiaty
Galeria zdjęć 2016/2017
Galeria zdjęć 2017/2018
Certyfikaty i wyróżnienia
Projekt unijny "Czym skorupka za młodu..."
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Kalendarium roku szkolnego
Rada Rodziców
Zebrania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykaz podręczników
Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni
Ogłoszenia
Rekrutacja klasa 1
Rekrutacja klasa 0
Dla ucznia
Samorzšd Uczniowski
Koła zainteresowań
Dyplomy i wyróżnienia
Ciekawe strony
DzwonkiUroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019Lekcja otwarta języka angielskiego "Wirtualny pokój zagadek"


Warsztaty terenowe w Zakładzie Recyklingu Tworzyw Sztucznych


Wycieczka do TrójmiastaOstatnia w tym roku wizyta wolontariuszy w DPS


Lekcja otwarta z języka polskiego i informatyki


Lekcja otwarta pt. "Matematyka w biologii czy biologia w matematyce?"Spotkanie z panem dzielnicowym z KMP


Zajęcia terenowe w Gostynińsko - Włocławskim Parku KrajobrazowymZielona szkoła - Szczecin - Berlin - Stary Borek


Zielona szkoła - Kraków - Wieliczka - Pieskowa Skała
Uczeń naszej szkoły najlepszym rozgrywajšcym turnieju koszykarskiego


Turniej Turystyczno - Krajoznawczy


Targi SzkółPrzedstawienie "Wielkanoc na Kujawach"XVI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas III szkół podstawowych
„Czy znasz baœnie Andersena?”Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich


Konkurs "Mam Talent"
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Œwiat w kolorze niebieskim"


Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny


Warsztaty wielkanocne w Muzeum EtnograficznymSKS on Tour
Międzyszkolny Turniej w Piłkę Siatkowš w SP 22


Rajd "Topienie Marzanny"Kodowanie w klasie III b


Warsztaty klasy III a w Bibliotece PublicznejTydzień życzliwoœciDrzwi otwarte SP 18
Konkurs krasomówczy w języku angielskim " Literature Competition"


Wizyta wolontariuszy w Domu Pomocy SpołecznejMiędzykontynentalna lekcja języka angielskiegoPrzedstawienie pt. "W krainie bajtów"


Apel z okazji Dnia Bezpiecznego InternetuKoncert Piosenki Zimowej


Dyskoteka karnawałowa


Rajd na raty i Rajd Powstania Styczniowego


Walentynkowy wieczór poezji pt "Cóż wiemy o miłoœci..."Otwarta lekcja kodowania w klasie 3b


Koncert muzyki latynoamerykańskiejWolontariat w Domu Pomocy Społecznej


Apel podsumowujšcy I półrocze


I Nauczycielski Turniej Badmintona


JasełkaStrojenie bożonarodzeniowego drzewka w klasach I - III


Międzyszkolny Konkurs Piosenki Œwištecznej


Strojenie drzewka w œwietlicy "Zachęta"


Przedstawienie z okazji Thanksgiving Day


Mikołajki w Domu Pomocy Społecznej


Mikołajkowy kiermasz ciast


Szkolenie nt wolontariatu


Escape RoomSpotkania ze Strażš Miejskš


Komiksowe zajęcia w biblioteceGra miejska pt."Ulicami Œródmieœcia"Występ naszych uczniów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
z okazji 100-lecia Niepodległoœci Polski

100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległoœci


Dzień dyni


Mikrofon dla malucha


Zajęcia klasy III a w bibliotece


Bezpieczny pierwszakŒwięto Edukacji NarodowejTurniej od Homera do Tolkiena


Dzień ChłopakaEuropejski Dzień JęzykówSprzštanie œwiata 2018


Zajęcia w Centrum Edukacji EkologicznejBicie rekordu Polski w machaniu flagami